O mně

  Dříve Barbora Nováková. V říjnu 2016 jsem přijala manželovo příjmení a nyní používám jméno Barbora Krejčí.

Svým klientům nabízím pomoc a následnou péči jak při řešení krizových životních situací, tak při rozvoji osobnosti v rámci individuální práce.

Mám vysokoškolské vzdělání v sociální a terapeutické práci, úplné psychoterapeutické vzdělání a mnohaleté zkušenosti z psychosociální praxe. Jsem členkou České psychoterapeutické společnosti české lékařské společnosti J. E. Purkyně, České asociace pro psychoterapii a Českého institutu pro supervizi.

Kromě individuální a skupinové terapie se zabývám problematikou práce s různými typy skupin, společenství i s firemními týmy. Při této činnosti se zaměřuji hlavně na osobnostní rozvoj jednotlivců a na pocit smysluplnosti života, ale také na kvalitu komunikace a na možnosti spolupráce mezi členy týmu. Za velmi důležitou pokládám rovněž firemní kulturu a nastolení takového motivačního systému, který vede k uspokojení a seberealizaci jednotlivých pracovníků i pracovních skupin. 

Pracuji jako mediátorka (www.amcr.cz) a supervizorka (www.supervize.eu).

Jsem zakladatelkou odborné společnosti Asociace českých aromaterapeutů a vzdělávacího Institutu aromaterapie (www.aromaterapie.cz). Asociace českých aromaterapeutů- stejně jako Institut aromaterapie, se zaměřují na školení profesionálních aromaterapeutů a na předávání informací laikům, kteří si chtějí  zlepšit psychickou i fyzickou kondici a získat pocit každodenní pohody.

Věnuji se také humanitární pomoci a rozvojové spolupráci. 

Adresa:  Jagellonská 1, Praha 3 – Vinohrady

K cementárně 1427/1, Praha 5 – Radotín

Kontakt: 00420  775 60 70 46

•Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript•

 

Dosažené vzdělání:

1. Vysokoškolské vzdělání

 PF – UK Obor speciální pedagogika 1984

FF-UK- obor andragogika a personální řízení 2004

PVŠPS  (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) – obor sociální práce se zaměřením na komunikaci  a aplikovanou psychoterapii 2010

2. Psychoterapeutické vzdělání

PPF (Pražská psychoterapeutická fakulta) 2001

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, v dynamické a hlubinně orientované psychoterapii (MŠMT-ČR 15609/2002 – 2545) 2003

Úplné terapeutické vzdělání (skládá se z teorie, výcviku a supervize) 2008

3. Doplňující vzdělání – kurzy, semináře, tréninky, konference

Grafologie (MŠMT – ČR 37852/97 – 25/369) 1999

Práce s Traumatem a krizová intervence 2010

Koučování v kontextu organizačního rozvoje 2010

Výcvik Mediace AMČR 2012

Výcvik supervize ČIS 2012

Průběžné vzdělávání v daseinanalýze, logoterapii, hlubinné psychoterapii, rogeriánské psychoterapii, psychosomatice,  terapii podle Virginie Satirové, neverbálních technikách a dalších psychoterapeutických směrech.

 

 


Joomla SEO powered by JoomSEF

Odběr novinek

Pokud máte zájem o aktuality vyplňte prosím svůj email a jméno.